Usein kysytyt kysymykset

Kuinka nopeasti tilauksen jälkeen voin odottaa saavani tuotteet?

Tilauk­sia pos­ti­te­taan arki­päi­vi­sin. Toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 2–4 arki­päi­vää. Jos tilat­ta­vaa tuo­tet­ta on varastossa.

Miten tilaus toimitetaan minulle?

Tilaus lähe­te­tään ilmoi­tet­tuun osoit­tee­seen kir­je­kuo­res­sa eli tuot­teet saa käte­väs­ti suo­raan kotiin. Ostos­ko­ris­sa näet arvion tule­vas­ta postimaksusta.

Mistä tiedän, millaisia paristoja minun pitäisi tilata?

Kuu­lo­ko­jei­den paris­tot eri­tel­lään nume­roin ja värein. Tar­kis­ta ensin, min­kä kokoi­set paris­tot lait­tee­see­si käy.

Paris­to­jen väri­koo­dit ovat:

  • Paris­to­ko­ko 312 (rus­kea)
  • Paris­to­ko­ko 13 (orans­si)
  • Paris­to­ko­ko 10 (kel­tai­nen)
  • Paris­to­ko­ko 675 (sini­nen)

Kuinka kauan yksi kuulokojeen paristo kestää?

Kuu­lo­ko­jeen paris­ton kes­toon vai­kut­taa moni asia: kuu­lo­ko­jeen käyt­tö­mää­rä, vuo­den­ai­ka (läm­pö­ti­la) sekä paris­ton koko. Useim­mi­ten paris­to kes­tää 7–10 päivää.

Jotain mihin et löytänyt apua?