Vanliga fragor

Hur snabbt efter beställning kan jag förvänta mig att få produkterna?

Bes­täll­nin­gar skic­kas på var­da­gar. Leve­rans­ti­den är van­ligt­vis 2-4 arbets­da­gar. Om pro­duk­ten du bes­tällt finns i lager.

 

Hur kommer beställningen att levereras till mig?

Bes­täll­nin­gen skic­kas till den angiv­na adres­sen i ett kuver, dvs pro­duk­ter­na kan enkelt skic­kas hem. I kund­vag­nen ser du en upps­katt­ning av det kom­man­de post avgiften.

 

Hur vet jag vilken typ av batterier jag ska beställa?

Bat­te­rier­na i hörap­pa­ra­ter­na skil­jer sig med siffror och fär­ger. Kont­rol­le­ra först stor­le­ken på bat­te­rier­na på enheten.

Färg­ko­der­na för bat­te­rier­na är:

 

Bat­te­ris­tor­lek 312 (brun)

Bat­te­ris­tor­lek 13 (oran­ge)

Bat­te­ris­tor­lek 10 (gul)

Bat­te­ris­tor­lek 675 (blå)

 

Hur länge räcker ett hörapparatsbatteri?

Hörap­pa­ra­tens bat­te­ri­tid beror på mån­ga saker: mäng­den använd­ning av hörap­pa­ra­ter­na, års­tid (tem­pe­ra­tur) och bat­te­riets stor­lek. Bat­te­riet hål­ler 7 till 10 dagar.