Hörapparats batterier
förmånligt

Välkommen till Novavox nätbutik

Bes­täll hörap­pa­rats bat­te­rier och stan­dard hör­sels­kydd från oss enkelt och tillför­lit­ligt. Vi bet­jä­nar er på svens­ka och finska.

Om du behö­ver hjälp med att väl­ja pro­duk­ter, hjäl­per vi gär­na till. Du kan nå oss genom att rin­ga eller skic­ka ett mail - kon­tak­tupp­gif­ter finns här.

De mest populära produkter

Frågor?

Kon­tak­ta oss gär­na, vi hjäl­per gär­na till. Kol­la också in de van­li­ga frågorna!