Kuulolaitteiden paristot
edullisesti

Tervetuloa Novavoxin verkkokauppaan

Tilaa meil­tä kuu­lo­lait­tei­den paris­tot sekä stan­dar­di kuu­lon­suo­jai­met vai­vat­to­mas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Pal­ve­lem­me suo­mek­si ja ruotsiksi.

Jos tar­vit­set apua tuot­tei­den valin­nas­sa, autam­me mie­lel­läm­me. Tavoi­tat mei­dät soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia – yhteys­tie­dot löy­dät täältä.

Suosituimmat tuotteet

Kysyttävää?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, autam­me mie­lel­läm­me. Tutus­tu myös usein kysyt­ty­hin kysymyksiin!